Over ons

Talentontwikkeling Flevoland is een uniek platform van enthousiaste professionals, die vanuit hun deskundigheid en persoonlijke betrokkenheid bijdragen aan talentontwikkeling. Voor ons is talentontwikkeling meer dan de cognitieve ontwikkeling, voor ons is identiteitsontwikkeling en persoonlijk welbevinden minstens zo belangrijk. De expertise van TOF ligt op het gebied van het onderzoeken, begeleiden en behandelen van kinderen. De omgeving is bepalend voor de verdere ontwikkeling. We begeleiden daarom ook ouders, scholen en werkgevers.
Wij stellen ons graag verder voor:
Hanneke van Dasler – ’t Klein Bolwerk
Mijn naam is Hanneke van Dasler en sinds 1999 ben ik werkzaam als psycholoog. Na mijn studie ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Utrecht ben ik mij verder gaan verdiepen in de neuropsychologie aan de Universiteit van Tilburg. Ik mocht met veel plezier werken op een ambulatorium voor neuropsychologisch onderzoek, een centrum voor kinderen met auditieve en communicatieve beperkingen, bij de schoolbegeleidingsdienst en binnen het onderwijs. Ik heb daarnaast geparticipeerd in het team van de Integrale Vroeghulp Noord-West Veluwe.
Mijn hart gaat sneller kloppen als ik een klimaat kan creëren waarin kinderen hun kwaliteiten mogen ontdekken en presteren naar eigen vermogen. Ik ben ambitieus en baseer mijn kennis op wetenschappelijke theorieën, maar blijf trouw aan mijn oorspronkelijke intentie: liefde, compassie, verbondenheid, respect en harmonie. In 2009 ben ik mijn eigen praktijk ‘t Klein Bolwerk  gestart met een specifieke interesse voor cognitieve talenten. Ik heb een postacademische studie tot Specialist in Gifted Education aan de Radboud Universiteit afgerond.
In mijn praktijk stimuleer ik kinderen om hun eigen stem, hun eigen ongecensureerde zelf te laten horen. Wat zij voelen en denken mag er zijn. Zij mogen zichzelf in de wereld zetten in kwetsbaarheid en kracht. Voor mij is het belangrijk dat kinderen, ouders en leerkrachten uit hun harnas stappen en met vallen en opstaan leren hoe mens-zijn eigenlijk werkt. Leren leven betekent inzichten opdoen, begrijpen dat er (familie)gewoontes en oude reactiepatronen zijn en bewust worden van wat je verbergt, alleen dan kun je volledig tot bloei komen. Ik vind het geweldig om te onderzoeken welke parels er verborgen liggen in een kind, maar ook in de ouders en de omgeving van het kind.

Lennie Winkels – Bijles Zeewolde
Leerlingen van jong tot oud kunnen bij mij terecht voor studiebegeleiding. Verschillende factoren kunnen een rol spelen bij tegenvallende resultaten op school. Het is voor mij de uitdaging om er achter te komen hoe iemand te werk gaat, wat diegene belemmert en nodig heeft om de draad weer op te pakken. Zien waar iemands kracht en motivatie ligt en dit benoemen, in combinatie met het aanbrengen van structuur. Van het werken aan kennis en vaardigheden tot het leren leren. Het voordeel van individuele begeleiding voor een leerling is dat er weinig afleiding is en er alle ruimte is om vragen te stellen, waarbij hij of zij zich niet hoeft te meten aan anderen. Ik doe dit met veel toewijding en mijn missie is geslaagd als een leerling weer vertrouwen krijgt in eigen kunnen en daarmee in staat is zich verder te ontwikkelen.
Als dochter van onderwijzers is bij mij al op jonge leeftijd het enthousiasme voor het vak ontstaan. Ik heb gymnasium gedaan en Bedrijfseconomie gestudeerd aan HEAO Windesheim. Een deel van mijn studie heb ik aan de Universiteit Maastricht en in London aan de University of Greenwich gevolgd. Na jaren ervaring in het bedrijfsleven en de medische wereld te hebben opgedaan, heb ik begin 2015 werk gemaakt van wat ik altijd al graag deed: anderen vooruit helpen binnen het onderwijs. Ik heb mij verder toegelegd op het kernvak wiskunde en de rekenontwikkeling. Daarnaast heb ik ervaring met kinderen met concentratieproblemen, een autisme spectrum stoornis, dyslexie en dyscalculie. Met een ‘open mind’ en een positieve benadering creëer ik een veilige omgeving, waarin ieder tot zijn recht komt, de basis van waaruit je verder kunt groeien.

Lidy Sibon – Orthopedagoog
Onderwijs, denken over gedrag en buikdenken hebben altijd als rode draad door mijn opleiding, werk en leven gelopen. Al op jonge leeftijd kwam de vraag in mij op: “Waarom doet of zegt iemand dat? Ik wil dit begrijpen!” Ik ben van mening dat alle gedrag een reden heeft. Het is iedere keer weer een boeiend proces om samen met het kind, de ouders en school aan het werk te gaan om verdrietig, opstandig of angstig gedrag te verklaren, te vertalen en inzichtelijk te maken. Tijdens de begeleiding ga ik samen met het kind op zoek naar het ‘beter in het velletje-gevoel’.
Mijn begeleiding bestaat onder andere uit mindsettraining (Fixie en Growie), cognitieve gedragstherapie (G5 training) en psycho-educatie. Hierbij volg ik niet precies de handleiding van de training, maar kijk ik wat het kind nodig heeft en zoek hier passende materialen en methodieken bij. Ook zet ik materialen en spellen in die door mijzelf ontwikkeld zijn. Naast het begeleiden van kinderen doe ik ook onderzoek naar intelligentie en schoolbeleving. Door de jaren heen heb ik gemerkt dat tijdens de testafname vooral het contact met het kind en de taakuitvoering/taakbeleving veel informatie over het kind geeft. Dit is minstens zo belangrijk en misschien wel belangrijker dan het uiteindelijke IQ-cijfertje.
Na de PABO en studie orthopedagogiek (Leer- en ontwikkelingsstoornissen) startte ik mijn loopbaan als leerkracht, remedial teacher/intern begeleider. Vervolgens heb ik als orthopedagoog voor een schoolbegeleidingsdienst gewerkt. Omdat ik graag een intensievere bijdrage wilde leveren in het begeleidingsproces van kinderen die vastgelopen zijn op school, ben ik als ambulant begeleider vanuit een cluster 4 school (internaliserende problematiek) gaan werken. In 2011 besloot ik voor mezelf te beginnen en startte met Lidy Sibon Orthopedagoog. Sindsdien werk ik voor een school voor hoogbegaafde kinderen, ontwerp graag eigen les- en begeleidingsmateriaal, geef ik gastcolleges en lezingen over hoogbegaafdheid/hoogsensitiviteit.
Om als zelfstandig orthopedagoog kwaliteit te kunnen blijven garanderen ben ik aangesloten en geregistreerd bij de Nederlandse vereniging van pedagogen en onderwijskundigen (NVO) en Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Tinka de Boer – GZ-psycholoog
Mijn naam is Tinka de Boer en ik heb mij met plezier aangesloten bij Talentontwikkeling Flevoland. In ieder mens, klein of groot, is talent aanwezig. Gelukkig komt het meestal voor dat kinderen een omgeving treffen waarin hun talent tot ontwikkeling kan komen, zoals een bloem in de knop die helemaal open gaat in de zon met voldoende water en de juiste voeding. Het kan echter ook voorkomen dat iemand een gebeurtenis meemaakt waardoor de ontwikkeling van het talent blokkeert. Je kunt dan nare herinneringen hebben aan die gebeurtenis of soms daardoor dingen vermijden die met de gebeurtenis te maken hebben. Er kunnen concentratieproblemen optreden, stress en verhoogde alertheid of slaapproblemen. Ook kun je je bang of somber voelen of een negatief zelfbeeld hebben door nare gebeurtenissen. Voorbeelden van nare gebeurtenissen zijn onder andere een ongeluk hebben gezien of hebben meegemaakt, nare medische handelingen hebben moeten ondergaan of gepest zijn.
In mijn behandelingen kijken we samen welke nare gebeurtenissen van invloed zijn op jouw leven, waardoor jouw talent niet ten volle kan ontwikkelen. De gevolgen van deze nare gebeurtenissen kunnen we behandelen met EMDR. Meer informatie daarover is te vinden op www.emdr.nl. Ik ben blij een bijdrage te mogen leveren waardoor blokkades worden opgeheven en het talent weer tot volle bloei kan komen. Ook als gebeurtenissen veel langer geleden hebben plaatsgevonden (in de fase voordat de taalontwikkeling goed op gang is gekomen), is verwerking goed mogelijk. In dit geval krijgen ouders een belangrijke rol in de behandeling als co-therapeut.
Ik ben werkzaam als GZ-psycholoog, eerst vooral als diagnosticus bij de schoolbegeleidingsdienst, en in het (speciaal) onderwijs en van verstandelijk beperkt tot hoogbegaafd. De laatste vijf jaar is het accent verschoven van diagnostiek naar behandeling. Ik volgde een therapieopleiding bij het Boswijkinstituut en volgde de EMDR basis- en verdiepingsopleiding bij de VEN. Ik ben BIG geregistreerd, heb de NIP K&J registratie en ben lid van de Vereniging EMDR Nederland. Momenteel werk ik deels als GZ-psycholoog op een (V)SO school, ik geef behandelingen bij ’s Heeren Loo en ik heb daarnaast met veel plezier mijn eigen praktijk voor kinderen en volwassenen. Ik combineer mijn opgedane kennis en ervaring met werken vanuit mijn hart en in verbinding met degenen met wie ik werk.